Krajiški sir | Projekat
Tradicionalni domaci sirevei iz okoline Novog Grada
krajiski sir, domaci sir, Banja Luka, Novi Grad, Bosna i Hercegovina, domaca jaja, mlijecni proizvodi, mlijeko, sir, seoska domacinstva, domaci sri sa sela
14968
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-14968,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-13.0,qode-theme-bridge,qode_advanced_footer_responsive_1000,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.4,vc_responsive
 

Projekat

Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad

Opština Novi Grad i udruženje žena „Plodovi sela“ Novi Grad

Projekat  „Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad“ se odnosi na razvijanje prerađivačkih kapaciteta za tradicionalne mliječne proizvode i to prvenstveno sira, specifičnog za područje novskog Podgmečja i Potkozarja.

Trajanje projekta je predviđeno u periodu 13.02.2017.god – 30.04.2018.godine.

Primarna ciljna grupa projekta su žene sa sela koje su već angažovane u proizvodnju sira i mliječnih proizvoda manjeg obima. Na ovaj način želimo da doprinesemo povećanju obima privrednih djelatnosti u seoskim područjima, kao jednog od uslova uravnoteženog i održivog ruralnog razvoja na području opštine Novi Grad. Projektom je planirano pokretanje 3 mini sirane sa dnevnom proizvodnjom sira do 10 kg, te stvaranje uslova za održivost i povećanje obima proizvodnje u budućnosti.

Finansijski mehanizam za integrisani i održivi lokalni razvoj predstavlja zajedničku saradnju Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Osnovni ciljevi projekta

Razvoj prerađivačkih kapaciteta za tradicionalne mliječne proizvode u ruralnom području opštine Novi Grad

Povećanje stepena obrade mlijeka, kako bi se povećala njegova vrijednost, a samim tim i prihodi domaćinstava koja će se baviti proizvodnjom mliječnih proizvoda, kao i domaćinstava koja će imati ulogu snabdjevača mlijekom kao sirovinom.
Ostvarivanje prihoda ženama koje rade na selu.
Podrška proizvođačima manjih količina mlijeka koji će biti uključeni kao dobavljači sirovine – mlijeka.
Promocija proizvoda na lokalnom i regionalnom tržištu ,( izrada veb sajta , kampanje putem društvenih mreža,….)
Podrška mladim ženama da ostanu u selu i da se bave zanatom svojih majki, baka,.. da uživaju u poslu kojim se bave i da za svoj rad budu adekvatno nagrađene.

9

Porodičnih poljoprivrednih gazdinstava

45

Članova domaćinstva

3

Male sirane

Lokalno  partnerstvo u cilju postizanja održivosti i proširenja proizvodnje mliječnih proizvoda i promovisanje na lokalnom/regionalnom tržištu

Učešće u finansiranju projekta

Opština Novi Grad i Finansijski mehanizam

100%

VRIJEDNOST PROJEKTA

85.928,55 KM

25,33%

OPŠTINA NOVI GRAD

21.767,50 KM

75%

FINANSIJSKI MEHANIZAM

64.161,05 KM

Finansijski mehanizam za integrisani i održivi lokalni razvoj predstavlja zajedničku saradnju Ministarstva finansija Republike Srpske, Ministarstva lokalne uprave i samouprave Republike Srpske, Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) i Investiciono-razvojne banke Republike Srpske.

Projekat “Razvijanje kapaciteta za proizvodnju tradicionalnog sira na području opštine Novi Grad” podržan je sredstvima Finansijskog mehanizma za finansiranje projekata integrisanog i održivog lokalnog razvoja u Republici Srpskoj u 2017/2018 godini. Sredstva za njegovo funkcionisanje u ovom ciklusu obezbijedili su Vlada Republike Srpske putem Ministarstva finansija i Evropska unija u okviru projekta “Lokalni integrisani razvoj” koji implementira UNDP BiH.

Sa radom počele 3 male sirane u seoskim područjima opštine Novi Grad